Безумен превод на поговорки


A word said - a stone thrown Казана дума - хвърлен камък
Ass knows two and two hundred Гъз знае две и двеста
Ass ruins a head Гъз глава затрива
Be alive and healthy! Да си жив и здрав!
Dog drags - no tracks Куче влаче - диря няма
Don't look like a calf in a train Не гледай като теле в железница
Early awaken chicken early sings Рано пиле, рано пее
Either the camel, either the camel driver Я камилата, я камиларя
Fast bitch, blind bears Бързата кучка слепи ги ражда
From me to pass От мен да мине
Fuck this tilted field Да е** тази крива нива
Gross yokel's behaviour Груба селска проява
Hat on stick Шапка на тояга
He tied a can on me Върза ми тенекия
Here you are, bride, the day of Spas Те ти булка Спасовден
His mother old! Майка му стара!
Hope on, Peno Надай се, Пено
Hungry bear does not play boogie-boogie Гладна мечка хоро не играе
I'll light your butter Ще ти светя маслото
If you had been sitting calm, you wouldn't have seen miracle Да би мирно седяло, не би чудо видяло
Insulted Petko empty bag brings Сърдит Петко - празна му торбичка
Let's pick up our pigeons Да си вдигаме гълъбите
Like a pissed-on geranium Като препикано мушкато
Man from the Big Good-Morning Човек от голямото добрутро
Mind thinks, mind reighns, mind ducks nurtures Ум умува, ум царува, ум патки пасе
Old Buddy Boris Бай Борис
On a cuckoo's summer На куково лято
She became one - not to be of your business, remove, remove Тя стана една - да не ти е работа, мани, мани
She became what she became Стана тя каквато стана
Stand up, stand up, Balkan Superman! Стани, стани юнак балкански!
Stay cool granny for beauty Трай, бабо, за хубост
Stupid like a corner Тъп като ръб
Sweet word iron door opens Блага дума железни врати отваря
The clever crow - with the two legs Хитрата сврака - с двата крака
The horse went into the river Уйде коня в ряката
Uncle's red-pumpkinies Чичовите червенотиквеничковчета
United company mountain lifts Сговорна дружина планина повдига
Wait horse for green grass Трай коньо за зелена трева
Yes but no Да, ама не!
You don't look the theeth of a horse-present На харизан кон зъбите не се гледат
You nested me a big number Голям номер ми сви
Your granny's bushes Бабините ти трънкини

Източник: forum.kulinar.bg

 
^ Нагоре ^